สนทนา

เน้นการสนทนา นำไปใช้ในชีวิตจริง แต่ไม่เน้นการเขียน

"เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว"
 

 

Visitors: 16,605