เตรียมตัวก่อนไปเรียนจีน

การเตรียมเสื้อผ้า 

   ควรเตรียมเครื่องกันหนาวไปด้วย เพราะอุณภูมิเฉลี่ยของปักกิ่งในช่วง มีนาคม - เมษายน ประมาณ 6-15 องศา อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีลมแรง ควรเตรียมหน้ากากไปด้วย บางปียังมีหิมะ ในช่วงมีนา 

 

เงินหยวน 

   ควรแลกเงินหยวนติดต่อไปด้วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่ามัดจำห้อง

 

ยาประจำตัว 

   ควรเตรียมยาประจำตัวด้วย แนะนำ ควรนำ ยาดม เอาไว้สูดดมเวลาได้กลิ่นเหม็น

 

Visitors: 16,605