ทำไมจึงเลือกไปเรียนประเทศจีน

 • ปัจจุบันเป็นประเทศเดียว ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง

 • มีผู้ทำนายว่าช่วงศตวรรษใหม่จะเป็นยุคของเอเชีย เช่นเดียวกับที่ศตวรรษที่ 19 เคยเป็นยุคของยุโรปและศตวรรษที่ 20 เคยเป็นยุคของอเมริกามาแล้ว สองในสามของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอเชีย ซึ่งก็คือจีนและญี่ปุ่น ประเทศจีนมีส่วนแบ่งในการส่งสินค้าออกสู่ตลาดโลกมากกว่า 6 % และมีแนวโน้มว่าตัวเลขนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

 • จีนเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน

 • มีคนจีนอยู่อาศัยเกือบทุกประเทศในโลก

 • เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)

 • มีประวัติศาสตร์ และความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมอันยาวนานกว่า 5,000 ปี

 • ภาษาจีนมีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

 • เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ

 • เป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับโลกอนาคต ทั้งการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ

 • images (3).jpg
  จีน (China) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ชาวตะวันตกเรียกรวม ๆ ว่า China (จีน) ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประ...
Visitors: 16,606