ติดต่อสอบถาม

 

            จงเหวิน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน
 
ที่ตั้ง :

 ศูนย์การค้า เออร์เบิน สแควร์ เลขที่ยูนิต A7-A8 ชั้น2

หมู่ที่ 6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10210
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-954-7595
แฟกซ์ : 02-954-7595
โทรศัพท์มือถือ : 085-231-1327
อีเมล ์ : zhongweneducationinfo@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.zhongweneducation.com

 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 16,606