จงเหวิน ศูนย์ภาษาจีน

 

 

         จงเหวิน ศูนย์ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมและบริหารงานโดย บริษัท ไชน่า บริดจ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013 เนื่องจากเราเห็นว่าทุกวันนี้  ภาษาจีนได้ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจ ด้วยปัจจัยเรื่องขนาดของประเทศและจำนวนประชากร  ทำให้“ภาษาจีน”เป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก  และถือเป็น1ใน5ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ

เรามีศูนย์ภาษาจีนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน โดยมีหลักสูตรครอบคลุมทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก จนถึงหลักสูตรสนทนาภาษาจีน สำหรับนักธุรกิจ พร้อมกันนี้ เรายังเป็น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนโดยได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน เพื่อส่งนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาต่อประเทศจีน ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ฯลฯ อีกด้วย

Visitors: 16,604