จงเหวิน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน

 

 ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน

            ZHONGWEN EDUCATION ภายใต้การบริหารโดย บริษัท ไชน่า บริดจ์ จำกัด (CHINA BRIDGE CO.,LTD.)  ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขที่ 01055561335184 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 


วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

                ประเทศจีนนับได้ว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และด้วยจำนวนประชากรในประเทศและการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากที่สุดภาษาหนึ่ง และได้รับให้เป็นหนึ่งในภาษาราชการของโลกด้วย  ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นของไทย  ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว ทำให้ภาษาจีนเป็นที่นิยมและมีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงานของประเทศ  จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท ไชน่า บริดจ์ จำกัด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2556

  ในปี พ.ศ. 2557 ได้นำพาคณะกรรมการจาก สมาคมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนโพ้นทะเล” เดินทางไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย South China University of Technology (SCUT) และได้ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือมากขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมเยืยนนักศึกษาไทยของสมาคม

ประวัติและความเป็นมา         

                ZHONGWEN EDUCATION ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน พร้อมให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อประเทศจีน  ZHONGWEN EDUCATION ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนมากกว่า 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และเลือกเมืองที่มีสายการบินบินตรงจากประเทศไทย

2.จัดตั้งศูนย์ภาษาจีน จงเหวิน ทางเรามีครูภาษาจีนทั้งชาวจีนและชาวที่จบด้านการสอนจากประเทศจีน จึงสามารถเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำการศึกษาต่อกับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีแผนจะไปศึกษาต่อประเทศจีนในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมถึงเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 4-6 ขวบ(คอร์สแพนดา) หลักสูตรสนทนาภาษาจีน สำหรับวัยทำงาน หลักสูตรติวสอบ HSK  PAT และหลักสูตรตัวต่อตัว  เพื่อรองรับผู้สนใจเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีเวลาในการเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน         

เป้าหมาย

                ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2556 จนมาถึงวันนี้ เราได้ส่งนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศเดินทางไปศึกษาประเทศจีน ในหลักสูตรสั้น ยาว รวมถึงปริญญาตรี ปริญญาโท รวมแล้วกว่า 500 คน โดยความร่วมมือผ่านองค์กร หน่วยงาน และสมาคมต่างๆ โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยได้รับการตอบรับ และเชื่อถือจากผู้ปกครองเป็นอย่างด 

               เป้าหมายของ จงเหวิน ในระยะยาว เราจะเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ที่มีบริการรอบด้านเกี่ยวกับภาษาจีน ครอบคลุมผู้เรียนทุกวัยที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อประเทศจีน และขยายความร่วมมือกับโรงเรียนประถมและมัธยม ในประเทศจีน เพื่อรองรับนักเรียนไทยในวัยเดียวกัน โดยเน้นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการที่สมบูรณ์ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล รวมถึงเราจะเป็นศูนย์จัดหาครูสอนภาษาจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาที่จบด้านการสอนภาษาจีนโดยตรง  เพื่อส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศไทย  


    • เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ได้ผล, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี,เรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่,ศึกษาต่อประเทศจีน
      จงเหวิน ศูนย์ภาษาจีนภายใต้การควบคุมและบริหารงานโดย บริษัท ไชน่า บริดจ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013 เนื่องจากเราเห็นว่าทุกวันนี้ ภาษาจีนได้ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ...
https://www.facebook.com/ZHONGWEN8
Visitors: 16,594